Logo K+K

Výroba a údržba dopravního značení
Vodorovné značení
Pronájem dopravního značení
Příhradové konstrukce pro velkoplošné dopravní značení
Příhradové konstrukce pro umístění reklamních ploch

    Naše firma se zabývá výrobou, opravou, údržbou dopravního značení, orientačních systémů, značením cyklotras, dodává a montuje dopravní zrcadla, zpomalovací retardéry, vyrábí a montuje zábradlí, reklamní štíty, obecní znaky, zřizuje dopravní uzávěry, zřizuje objížďkové trasy, půjčuje dopravní značky, provádí vodorovné značení na vozovkách, vyrábí a instaluje příhradové konstrukce pro billboardy, reklamní plochy a pod.

    Společnost byla založena v roce 1991 a má ve výše uvedených činnostech značné zkušenosti. Dopravní značení je vyráběno v reflexní úpravě dle normy ČSN EN 12899-12. Naše dopravní značení bylo testováno akreditovanou firmou a bylo schváleno pro používání na pozemních komunikacích v ČR. Pro dopravní značení vyráběné firmou Kopečný je vydán Certifikát výrobku, firma je rovněž držitelem Certifikátu systému managementu jakosti, Certifikátu systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Certifikátu systému environmentálního managementu.